Vlees eten, waarom zou je (niet)?

28 november 2017

Door: Brenda Dekkers

Vegetariërs en flexitariërs, Beter Leven-sterren, voedselschandalen, kweekvlees, stalbranden en diervriendelijke slagers… Er is om het eten van vlees tegenwoordig veel te doen. Is het nou wel gezond of juist niet? En hoe zit dat met vegetarische alternatieven? Kan het ook anders? L’even zoekt naar antwoorden. En eco-veehouders/natuurbeheerders Freek en Marleen Ampt vullen aan met hun gezonde boerenverstand en haast dertig jaar ervaring.

Op hun boerderij in Goudswaard combineren Freek en Marleen Ampt natuurbeheer met eerlijke voedselproductie. Hun 120 Limousin-koeien scharrelen in de zomer zelf hun kostje bij elkaar in het Oude Land van Strijen en Leenheerenpolder, hun zestig schapen begrazen er de dijken. Natuurbeheer was én is de basis, bewijst ook het webadres natuurfreak.com. Het vlees dat dat financieel haalbaar maakt, is te koop via de boerderijwinkel – de kortste keten, overzichtelijk en betrouwbaar. En dat wordt voor een toenemend aantal mensen belangrijk, zien Freek en Marleen. Freek: ‘Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar onze boerderij voor een goed stuk vlees. Ze willen weten waar hun vlees vandaan komt, wat de dieren te eten krijgen en hoe en door wie ze worden verzorgd.’ Voor die informatie én een duidelijke visie op vlees en natuurbeheer ben je bij het stel aan het juiste adres.

Minder vlees, beter voor het milieu
‘Vlees eten zit in ons systeem en in onze cultuur’, stelt Freek. Maar hoe zit het dan met het milieu? De veehouderij zorgt wereldwijd voor net zoveel broeikasgassen als de transportsector, lees je overal. De stikstof, ammoniak en fosfaat in de miljarden kilo’s mest verzuren de bodem. En dan zijn er nog fijnstof, pesticiden bij veevoerproductie en het waterverbruik. Zo’n 15.000 liter water per kilo rundvlees, stellen wetenschappers van de Universiteit Twente. Maar, zoals vaker ligt de werkelijkheid genuanceerder. Want deze cijfers gelden voor vee in de bio-industrie, dat veevoeder krijgt dat elders geteeld wordt. Vee dat buiten graast, verbruikt (via het gras) regenwater. Dat water is daar van nature aanwezig. En zo zijn er meer nuanceringen te maken, zegt Freek. ‘Het broeikasgas dat een koe uitstoot is bijvoorbeeld minder schadelijk dan dat wat er uit de achterkant van een auto komt.’ Bovendien: ‘Een koe eet gras. Als het gras niet wordt gegeten, dan vergaat het op het land en komt er evenveel stikstof in de lucht. Maar de auto- en olie-industrie wijzen maar wat graag met de vinger naar de veehouderij. Ook als het gaat om fijnstof trouwens.’ Marleen vult aan: ‘We zijn allemaal deel van het probleem én van de oplossing. Maar dat willen mensen liever niet weten.’ De manier waarop de familie Ampt haar dieren houdt, helpt in elk geval op lokaal niveau. De Limousins hebben van de polders een waar weidevogelparadijs gemaakt.

natuurfreak.com

Wil je deze editie graag ontvangen? Bestel deze dan hier.