L’even 5/16
Ellen Vunderink

Gevoelig voor straling

Na de geboorte van mijn kinderen, sliep ik licht, heel licht. Zo licht dat ik eigenlijk zelden uitgerust wakker werd. Natuurlijk waren er mensen om me heen die zeiden dat het misschien met wifi te maken had. Steeds meer. Het ‘gezeur’ over straling en elektrostress vond ik hoogst irritant. Tot ik op een dag dacht ‘Ik kan het natuurlijk een keer proberen om ’s nachts mijn wifi uit te zetten. Baat het niet, dan schaadt het in ieder geval ook niet’. Groot was mijn verbazing toen ik de volgende dag, vlak voor het afgaan van de wekker wakker werd. Ik had de hele nacht doorgeslapen.

Terugkijken viel de intrede van wifi in huis precies in de periode dat de kinderen gingen doorslapen. Dus ik heb nooit het verband gelegd tussen mijn lichte slapen en de wifi omdat het zo logisch leek dat het met de kinderen te maken had. Toch heb ik nog enige tijd moeten wennen aan het idee dat er blijkbaar een verband was tussen mijn lichte slapen en de wifi-straling in huis. Ik begrijp mijn kinderen dus heel goed als ze ’s avonds lief en zorgzaam de wifi voor me uitzetten met een blik van ‘als jij denk dat het helpt, dan helpt het’. Maar ik voel het echt. Ik krijg een raar alert gevoel in me en kan me niet echt ontspannen als er straling is. Toen ik me ervan bewust werd dat ik echt gevoelig ben voor straling, vertelde iemand die hetzelfde had me over een apparaat dat hem had geholpen bij zijn gevoeligheid. Ik kocht het apparaat ook en merkte helemaal geen verbetering. Integendeel. Gaandeweg, door eigen ervaringen en gesprekken met anderen heb ik ontdekt dat de gevoeligheid voor elektrostress en straling heel individueel is. En dat wat bij de een helpt, de ander niet helpt en omgekeerd.

Maar wat wel duidelijk is, is dat de effecten van elektrostress en straling onderschat worden. En dat het goed zou zijn als er bij gezondheidsklachten zonder een duidelijke oorzaak wordt gekeken of vermindering van straling leidt tot een verbetering van de klachten. Je kunt er in deze editie van L’even van alles over lezen.

handt. ellen