rust

L’even 4/16
Ellen Vunderink

Rust
We zijn allemaal druk met denken en doen, twee dingen die hoog gewaardeerd worden in onze maatschappij. Misschien wel iets te hoog, als je het mij vraagt. Hoe zou onze wereld zijn als we minder snel zouden reageren en meer lieten bezinken? Vandaar de spreuk: ‘…Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. …’

Ooit kwam ik in aanraking met de gesprekstechniek ‘kapittelen’, afkomstig van de Benedictijner monniken. Daar merkte ik zelf hoe ik al nadacht over mijn reactie terwijl de ander nog aan het praten was. Je spreekt namelijk vanuit stilte: zolang als iemand aan het woord is geweest, zolang wordt er gezwegen in de hele groep. Dat maakt dat je heel goed nadenkt over wat je gaat zeggen want niemand wil dat iedereen heel lang stil moet zijn omdat jij oeverloos hebt gekletst. En omdat je weet dat je de tijd krijgt om na te denken over je eigen reactie, ga je goed luisteren naar wat er wordt gezegd. Misschien leuk om eens mee te experimenteren tijdens een gesprek of een vergadering. Ik ga in ieder geval de volgende brainstormsessie die ik leid, kapittelen. Ben nu al benieuwd wat de anderen er van vinden!

De reden dat de rust van het kapittelen me aanspreekt, is dat het leven me soms te snel gaat. En als ik om me heen luister en kijk, delen veel mensen mijn gevoel. Wij willen graag helpen om het leven rustiger te maken. In deze uitgave van L’even – over natuurlijk gezond zijn, vind je een interview met Erik van Zuydam, specialist in het creëren van ruimte in je hoofd. Hij geeft je handvatten om in het nu te leven en je niet mee te laten voeren door gedachtenstromen. En blijkbaar zit het in de lucht, dat verlangen naar rust en ruimte. Op heel veel plekken in deze uitgave gaat het over het spanningsveld tussen rust en stress. Zo vindt de één dat stress ook positief kan zijn, terwijl de ander hier heel andere ideeën over heeft. De kunst is dan ook om je eigen manier(en) te vinden. Annerieke heeft in ieder geval ontdekt dat op een ballon zitten helpt om van binnen weer zacht te worden.

We wensen je een mooie (na)zomer en veel leesplezier!

handt. ellen