Sarcopenie

13 december 2016

Afname van spiermassa en spierfunctie

Ouder worden, gaat gepaard met allerlei fysieke en fysiologische veranderingen. Het meest opvallend is sarcopenie, de leeftijdsgebonden afname van de spiermassa en spierfunctie. Voldoende eiwitten innemen en blijven bewegen helpt om sarcopenie te voorkomen of tegen te gaan.

Een verstoorde balans tussen spiereiwitsynthese en afbraak van spiereiwit, zorgt ervoor dat je spiermassa afneemt. Vanaf je 25ste levensjaar verlies je elk jaar ongeveer één procent van je
spiermassa en spierkracht. Het proces verloopt progressief, zodat het na je 70ste levensjaar de nodige fysieke problemen kan veroorzaken. Om sarcopenie te voorkomen of tegen te gaan, zijn spierversterkende activiteiten en het innemen van genoeg eiwitten daarom erg belangrijk.

Om ouderen met overgewicht en sarcopenie in de praktijk sneller en beter te kunnen signaleren, voerden onderzoekers een analyse uit op een grote groep ouderen. Ze vergeleken ouderen met overgewicht en sarcopenie, ouderen met alleen overgewicht, ouderen met alleen sarcopenie en gezonde ouderen.

Uit het onderzoek blijkt dat naarmate iemand ouder dan tachtig is, er een verhoogd risico is op sarcopenie in combinatie met overgewicht. De groep die hieraan lijdt, is voornamelijk vrouw en kenmerkt zich verder door een te lage botdichtheid, een langzamere gang van lopen, een lagere grijpkracht in de handen en een slecht evenwicht. Deze groep ouderen valt veel. Over het algemeen heeft deze groep lagere niveaus van het schildklier parathormoon en lagere niveaus van vitamine D. Suppletie van vitamine D is daarom heel belangrijk voor deze groep, dat blijkt ook uit het volgende bericht.

Bron:
Huo, Y. R., Suriyaarachchi, P., Gomez, F., Curcio, C. L., Boersma, D., Gunawardene, P., … Duque, G. (2016). Phenotype of sarcopenic obesity in older individuals with a history of falling. Arch Gerontol Geriatr, 65, 255-259. doi: 10.1016/j.archger.2016.04.003