Nationale Voedseltop

4 april 2017

Nederland koploper gezonde en duurzame voeding

Over tien jaar moet Nederland wereldwijd koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Dat is de uitkomst van de eerste Nationale Voedseltop, die onlangs werd gehouden in Den Haag. De betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties was groot. Zij spraken de noodzaak uit voor veranderingen in het huidige voedselsysteem om ook voor toekomstige generaties voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel te kunnen garanderen.

De Nederlandse overheid heeft zichzelf ten doel gesteld om als wereldwijde koploper voedsel te produceren met een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen en met het laagste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica. Ook wil de overheid dat Nederland internationaal bekend staat om haar hoge niveau van dierenwelzijn en het hebben van een gezonde bodem. Door slim gebruik van kennis en technologische ontwikkelingen die daarvoor nodig is, wil de Nederlandse regering dat onze exportpositie wordt versterkt en Nederland andere landen hierbij ondersteunt, zodat honger en overvoeding de wereld uit is in 2030.

De volledige uitkomsten van de Voedseltop zijn te vinden op voedselagenda.nl