Hooggevoelig voor prikkels

3 februari 2017

Door: Janneke Cooijmans

Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap. Je wordt ermee geboren. Net zoals de één geboren wordt met muzikale aanleg, wordt de ander geboren met een fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor prikkels uit de omgeving een diepere indruk maken en er meer tijd en rust nodig is om deze te verwerken.

De verbinding met het lichaam herstellen

Wanneer een kind moeite ervaart met het verwerken van prikkels, spreekt men in de reguliere zorg van een Sensorisch Informatieverwerkingsprobleem. Hoewel hersenscans hebben aangetoond dat hooggevoelige personen werkelijk meer hersenactiviteit vertonen bij het verwerken van prikkels (prof. dr. E. van Hoof), is men in de reguliere zorg sceptisch over ‘hooggevoeligheid’. Het hoogsensitief zijn, wordt vaak afgedaan als een modeverschijnsel.

www.praktijksensikids.nl

Bron:
Prof. E. van Hoof, Hooggevoeligheid: een wetenschappelijk perspectief, Cocon, 2013.

Wil je deze editie graag ontvangen? Bestel deze dan hier.