Hypnose

24 oktober 2016

Door: Ina Oostrom

Veel mensen associëren hypnose met iets bovennatuurlijks. Wat de meeste mensen niet weten is dat bijna iedereen, zonder dat we het in de gaten hebben, dagelijks in een vorm van ‘trance’ verkeert. We kunnen bijvoorbeeld zo opgaan in een boek of film dat we de wereld om ons heen vergeten. Hier hoef je helemaal niets voor te doen. Het gaat vanzelf. Ook in de reguliere geneeskunde wordt hypnose steeds vaker gebruikt als een waardevolle en aanvullende behandelvorm.

Volgens de Amerikaanse psycholoog Tim Wilson zijn wij – mensen – in wezen vreemden voor onszelf. We weten waar we trek in hebben, welke muziek we mooi vinden en wie we aardig vinden, maar we hebben geen idee waarom. Zonder dat we het ons realiseren, verwerkt ons onderbewustzijn alle informatie die we horen, voelen, beleven etc. Alleen de tussentijdse resultaten van dit informatieverwerkingsproces komen aan de oppervlakte. Je wordt bijvoorbeeld blij van de geur van een appeltaart en je hebt een hekel aan een lawaaiige omgeving.

Zonder dat we het ons realiseren, verwerkt ons onderbewustzijn alle informatie die we horen, voelen en beleven

Om te verduidelijken hoe het informatieproces van onze hersenen precies werkt, maak ik vaak de vergelijking met de werking van een computer. Een baby beschikt meteen na de geboorte over een basisbesturingssysteem waarmee het belangrijke functies automatisch uitvoert. Een baby kan bijvoorbeeld huilen om aan te geven dat hij honger heeft, aandacht wil of een volle luier heeft. Daarnaast beschikt de baby over een onderbewustzijn waar alle levenservaringen en levenslessen in kunnen worden vastgelegd. Het onderbewustzijn van een kind wordt bewust en onbewust door het sociale systeem waarin het opgroeit en de ervaringen die het opdoet, geprogrammeerd. Een kind neemt alle informatie die het krijgt direct op, zonder er kritisch en redenerend over na te denken. In de analogie met een computer zou je kunnen zeggen dat de directe omgeving bouwt aan de databank, het onderbewustzijn van het kind. Vanaf ongeveer het zevende levensjaar begint bij een kind de ‘firewall’ actief te functioneren. Het onderbewuste brein is dan al voor een deel vastgelegd door de positieve en negatieve ervaringen die het kind heeft opgedaan in zijn kinderjaren. Dit kritisch en redenerend vermogen werkt als een soort ‘firewall’ en beschermt ons bij gevaar en geeft signalen aan het onderbewustzijn hoe we het beste met emoties en gebeurtenissen kunnen omgaan. Van je onbewust opgeslagen positieve ervaringen heb je geen last. Negatieve ervaringen daarentegen kunnen je dwingen tot allerlei overtuigingen en gedragingen die helemaal niet goed voor je zijn. Ze kunnen zelfs leiden tot een innerlijke blokkade. Zo is het voor verstokte rokers bijvoorbeeld lastig om definitief te stoppen met roken. Want het eerder aangeleerde ‘rookgedrag’ is zo sterk in het onderbewustzijn vastgelegd (geprogrammeerd) dat de signalen van de wilskracht, om te stoppen met roken, de grootste moeite hebben om door de ‘firewall’ heen dringen. Wanneer de wilskracht het aflegt tegen de kracht van het onderbewustzijn, kan hypnose je helpen om de ‘firewall’ tijdelijk te omzeilen en direct in contact te treden met je onderbewustzijn.

Wat is hypnose?
Er bestaat geen officiële en geaccepteerde definitie van hypnose. De American Psychological Association hanteert de volgende definitie: hypnose is een staat van menselijk bewustzijn die gepaard gaat met gefocuste aandacht, verminderd bewustzijn van je omgeving een verhoogde vatbaarheid voor suggestie. De definitie is zo breed geformuleerd omdat hypnose namelijk niet samen hoeft te gaan met diepe trance en het ook niet per se opgewekt hoeft te worden door een hypnotherapeut. Wanneer je heel geconcentreerd aan het werk bent of helemaal opgaat in een boek, is er ook sprake van een gefocuste aandacht en een verminderd bewustzijn van je omgeving. In feite is hypnose niets meer dan een enorme focus, een opperste staat van concentratie. Bij zo’n staat van zijn, heb je vaak geen besef van tijd en lijkt de wereld om je heen niet te bestaan.

Directe hypnose
Hypnotherapie, het onder begeleiding van een hypnotherapeut in hypnose gaan, is een snelle, krachtige en effectieve manier om je innerlijke blokkades op te heffen. Hypnotherapie geeft je meer inzicht in jezelf, in wie je werkelijk bent. Het brengt je in contact met je onderbewustzijn, waardoor vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten, beter kunnen worden aangesproken. Er zijn twee belangrijke stromingen in hypnotherapie: het gedachtegoed van Dave Elman, de grondlegger van de directe hypnose genoemd en het gedachtegoed van Milton Erickson, de grondlegger van de indirecte hypnose. Het voorbeeld in dit artikel gaat over een sessie met behulp van directe hypnose.
Directe hypnose gaat ervan uit dat bij een diepe hypnose de ‘firewall’ tussen het bewustzijn en onderbewustzijn minder kritisch is. Het onderbewustzijn is hierdoor beter toegankelijk. De suggesties die de hypnotherapeut tijdens zo’n diepe hypnose aan de cliënt geeft, bijvoorbeeld ‘je bent een niet-roker en je blijft een niet-roker voor de rest van je leven’ kunnen zo op een directe wijze, als een vorm van instructie aan het onderbewustzijn worden doorgegeven. Met een diepe hypnose stellen we het onderbewustzijn in staat om de instructie(s) op te volgen.

Regressie
Tijdens een hypnosesessie maak ik vrijwel altijd gebruik van de regressietechniek. Regressie betekent letterlijk teruggaan. Als je in regressie gaat, ga je dus letterlijk terug in de tijd naar het moment waarbij een gebeurtenis je onderbewustzijn gevoelig heeft gemaakt voor iets dat zich later in de vorm van een probleem kan manifesteren. Je leert dan door herbeleving van die situatie, waar en hoe overtuigingen zijn ontstaan. Je leert waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt die je misschien anders had willen doen. Door opnieuw in contact te komen met die situatie en de persoon die jij op dat moment was, kun je alles weer in beweging zetten. Door bewust onderscheid te maken tussen toen en nu, kun je bewust gaan kiezen voor nieuwe oplossingen en nieuw gedrag. Als hypnotherapeut ben ik elke keer weer blij verrast door de unieke mogelijkheden die hypnose biedt om in korte tijd positieve, duurzame veranderingen in lichaam en geest te bewerkstelligen. Een hypnotherapeut die werkt met directe hypnose heeft in de regel een tot drie sessies nodig om een probleem sterk te verminderen of zelfs op te lossen.

Met hypnose bewust kiezen voor nieuwe oplossingen en nieuw gedrag

Een mooi voorbeeld om te laten zien wat de daadwerkelijke oorzaak van een angst is, is bijvoorbeeld het verhaal van Simone. De angst voor de tandarts had zulke grote vormen bij haar aangenomen, dat ze niet meer naar de tandarts durfde. Een ontstoken tandwortel maakte dat Simone binnenkort toch naar de tandarts moest. Tijdens de hypnose heb ik haar in regressie laten gaan om met haar op zoek te gaan naar de oorzaak van haar enorme angst. Onder hypnose vertelde ze over de bezoeken aan verschillende tandartsen. Een tandarts had haar zelfs in het gezicht geslagen. Uit de regressie bleek dat de eigenlijk oorzaak van haar angst voortkwam uit een gebeurtenis uit haar kinderjaren. Als jong meisje had zij een aantal maanden in een ziekenhuis gelegen. Zij zag zichzelf als klein meisje voor het ouderlijk huis staan met haar koffer in de hand. Uiteindelijk bleek er een verbindende link tussen deze gebeurtenis en de bezoeken aan de tandarts. Bij al deze gebeurtenissen had zij het gevoel geen controle te hebben over haar leven. Het aanleren van zelfhypnose en het verwerken van de negatieve gebeurtenissen uit haar verleden tijdens de sessie, hielpen haar om van haar angst voor de tandarts af te komen.

In de praktijk merk ik dat naast het aanleren van zelfhypnose en het ondergaan van een regressietherapie, in sommige gevallen aanvullende technieken nodig zijn om diepliggende negatieve emotionele triggers te elimineren. Ik gebruik dan aanvullende technieken zoals de inner child-techniek, waarbij de cliënt op een diep niveau leert om van zichzelf te houden zodat hij meer eigenwaarde en zelfvertrouwen krijgt. Ook kan het noodzakelijk zijn om een cliënt te helpen om van zijn diepliggende boosheid af te komen, door hem te helpen om de mensen die zijn woede hebben veroorzaakt, te vergeven.

Hypnose als anesthesie
Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hypnotherapie. Veel onderzoeken tonen aan dat hypnotherapie als pijnbestrijding vele malen effectiever is dan biofeedback, ontspanning, cognitieve gedragstherapie, acupunctuur en morfine. Het is veelzeggend dat er een aantal ziekenhuizen is die operaties uitvoeren met behulp van hypnose als natuurlijke anesthesie. Volgens Ron Eslinger, een autoriteit op het gebied van pijnbestrijding met behulp van hypnose, is het succes van pijnbestrijding met behulp van hypnose te danken aan het feit dat suggesties die tijdens een hypnose worden gegeven, de buitenste laag van de grote hersenen kunnen passeren en direct worden verwerkt door het limbisch endocriene systeem, het deel van de hersenen dat onder meer je angst, geheugen en stress verwerkt. Het limbische systeem neemt orders aan op basis van aannames die vanuit de buitenste laag van de grote hersenen worden gegeven. In een onderzoek ontdekte Eslinger dat het mogelijk is om aannames vanuit externe bronnen, waaronder hypnose, direct naar het limbische systeem te zenden.
Ook tandartsen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van angstpatiënten, gebruiken steeds vaker hypnosetechnieken bij hun behandelingen. Hypnotherapiebehandelingen blijken niet alleen effectief. Ze leveren ook tijd- en kostenbesparingen in een medische omgeving op.

www.hypnosementor.nl

Wil je deze editie graag ontvangen? Bestel deze dan hier.